Dochodzenie należności i odszkodowań

Prawnik Ruda Śląska – windykacja należności, co oferujemy:

  • sporządzanie przesądowych wezwań do zapłaty
  • sporządzenie i wniesienie pozwu o zapłatę do sądu
  • reprezentowanie Klienta w toku procesu (osobisty udział adwokata na rozprawie, sporządzanie dalszych pism procesowych, środków zaskarżenia)
  • formułowanie wniosków egzekucyjnych
  • reprezentację Klienta w toku postępowania egzekucyjnego
  • działania mające na celu ustalenia sytuacji majątkowej dłużników (postępowania o wyjawienie majątku)
  • prowadzenie postępowania o ujawnienie dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i innych ogólnodostępnych rejestrach długów

Skontaktuj się z nami.

Wiedza, doświadczenie prawnika, rzetelność i sumienność, ale również czas na przygotowanie właściwego rozwiązania prawnego to kluczowe czynniki decydujące o sukcesie sprawy.