Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia

Jeśli ktoś wyrządził Ci szkodę lub doznałeś krzywdy skorzystaj z pomocy adwokata od odszkodowań Ruda Śląska. Zapewniamy także pomoc w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli, w tym PZU, WARTA, etc. Jeśli nie korzystasz ze wsparcia adwokata, ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty należnego Ci odszkodowania.

Adwokat Ruda Śląska - dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia – co oferujemy:

 • reprezentowanie w sprawie dotyczącej dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia od osób, które wyrządziły Ci szkodę lub krzywdę
 • reprezentowanie w sprawie dochodzenia odszkodowania od ubezpieczycieli
 • prowadzenie negocjacji
 • przygotowywanie pozwu oraz dalszych pism procesowych
 • reprezentowanie w sądzie
 • reprezentowanie w toku egzekucji zasądzonego odszkodowania lub zadośćuczynienia

W zależności od rodzaju i rozmiaru szkody lub krzywdy, adwokat od odszkodowań pomoże Ci ubiegać się o następujące świadczenia:

 1. zadośćuczynienie za krzywdę, tj. szkodę niemajątkową (stres, lęk, ból, dyskomfort psychiczny wywołany poniesioną szkodą itp.).
 2. odszkodowanie:
  zwrot wszelkich kosztów powstałych na skutek wystąpienia szkody w tym bp. w zakresie
 • uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, kosztów leczenia, zabiegów medycznych, lekarstw, rehabilitacji, pomocy osób trzecich, dojazdów do lekarzy itp.
 • odszkodowanie za naprawę zniszczonego mienia, uszkodzonego w wyniku wypadku samochodu, roweru czy innych przedmiotów;
 • rentę na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją lub trwałym pogorszeniem się stanu zdrowia;

Skontaktuj się z nami.

Wiedza, doświadczenie prawnika, rzetelność i sumienność, ale również czas na przygotowanie właściwego rozwiązania prawnego to kluczowe czynniki decydujące o sukcesie sprawy.