Prawo pracy

Adwokat Ruda Śląska - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także reprezentację pracowników i pracodawców przed sądem pracy.

Specjalizujemy się w obszarze postępowań związanych z prawem pracy. 

Prawnik Ruda Śląska – prawo pracy wspiera firmy, zapobiegając wszelkim kryzysom związanym z prawem pracy.

Kancelaria Adwokacka Copp Adwokaci oferuje wsparcie, m.in. w zakresie:

 • przygotowywania regulaminów, umów o pracę i innej dokumentacji dotyczącej prawa pracy
 • bieżąca obsługę pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i reprezentacji pracowników przed sądem
 • przygotowania wypowiedzeń umowy o pracę i reprezentacji pracodawców przed sądem
 • zwolnień dyscyplinarnych
 • przygotowania pism i wniosków dotyczących uprawnień przysługujących pracownikom i pracodawcom
 • pomocy – jeżeli jesteś ofiarą mobbingu lub dyskryminacji, a także dochodzenia Twoich praw i odszkodowania
 • roszczeń dotyczących należności z tytułu umowy o pracę, w tym należnych Ci wynagrodzeń, premii, urlopów, czy innych świadczeń z tytułu umowy o pracę
 • reprezentacji interesów pracodawców
 • reprezentacji interesów pracowników
 • reprezentacji pracodawców i pracowników przed sądem i ZUS.

Skontaktuj się z nami.

Wiedza, doświadczenie prawnika, rzetelność i sumienność, ale również czas na przygotowanie właściwego rozwiązania prawnego to kluczowe czynniki decydujące o sukcesie sprawy.