Spółki handlowe

Obsługa prawna Spółek – adwokat Ruda Śląska

W dzisiejszych czasach znaczna część przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółek. Prowadzenie spółki wymaga od przedsiębiorców spełnienia szeregu wymogów natury prawnej i organizacyjnej. Aby sprostać tym wymogom warto skorzystać z pomocy prawnika od spółek.

Kancelaria Copp Adwokaci zapewnia obsługę prawną:

Obsługa prawna spółek Ruda Śląska

Jako prawnicy od spółek handlowych i prawa gospodarczego zapewniamy następujące usługi:

 • zakładanie spółek i rejestracja w KRS
 • porady prawne w bieżącej działalności
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów korporacyjnych, w tym protokołów i uchwał zarządu, zgromadzenia wspólników oraz rady nadzorczej
 • negocjowanie i sporządzenie umów
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz opiniowanie dokumentów
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami
 • rejestracja zmian w KRS
 • wsparcie przy organizowaniu posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników
 • reprezentowanie firmy w sporach z kontrahentami/pracownikami
 • reprezentowanie firmy przed sądem, organami administracji publicznej i administracji podatkowej
 • wsparcie przy odzyskiwaniu należności od dłużników
 • spory korporacyjne (spory w spółce pomiędzy wspólnikami lub członkami organów spółek: zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników) oraz pomiędzy spółką a wspólnikami lub akcjonariuszami
 • łączenie i przekształcanie spółek
 • sprawy o wyłączenie wspólnika ze spółki
 • sprawy o rozwiązanie spółki
 • likwidacja spółek
 • postępowanie upadłościowe

Skontaktuj się z nami.

Wiedza, doświadczenie prawnika, rzetelność i sumienność, ale również czas na przygotowanie właściwego rozwiązania prawnego to kluczowe czynniki decydujące o sukcesie sprawy.